>

اگر مبلغ فاکتور خود را بوسیله بانک یا عابربانک پرداخت نموده اید، فرم زیر را پر نمایید.

>
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
شماره تلفن :
شناسه سفارش :
نام بانک:
نوع پرداخت:
تاریخ واریز :
مبلغ واریزی(تومان):
شماره فیش پرداختی :
4 رقم آخر کارت:
توضیحات:
کد امنیتی