باطری لپ تاپ lenovo ThinkPad R500

تولید کننده: Lenovo

مدل کالا: lenovo ThinkPad R500

موجودی: تماس بگیرید

این کالا داری حداقل 5 عدد خرید می باشد

باطری لپ تاپ lenovo ThinkPad R500-6cell مناسب برای اکثر لپ تاپ های سری تینک پد میباشد. این باطری گرید A و 6 سلولی و آکبند میباشد. دارای 6 ماه گارانتی معتبر است.

ضمنا : یک مدل باتری با لپ تاپ های مختلفی سازگار است و مطابق استاندارد ساخت کارخانه های تولید کننده دارای شماره فنی یا شماره قطعه ( part number یا PN ) های متعددی باشد. پس شما میتوانید با پیدا کردن مدل لپ تاپ  یا شماره فنی روی لپ تاپ خود در لیست زیربا اطمینان اقدام به خرید این باطری کنید. 

شماره قطعه های سازگار با این باطری:

 40Y6799

 ASM 92P1138

 ASM 92P1140

 ASM 92P1142

 FRU 42T4504

 FRU 42T4513

 FRU 42T5233

 FRU 92P1137

 FRU 92P1139

 FRU 92P1141

 

 این باتری با لپ تاپ های سازگار است:

ThinkPad R60 0656

 

ThinkPad R60 0657

 

ThinkPad R60 0658

 

ThinkPad R60 0659

 

ThinkPad R60 9444

 

ThinkPad R60 9445

 

ThinkPad R60 9446

 

ThinkPad R60 9447

 

ThinkPad R60 9455

 

ThinkPad R60 9456

 

ThinkPad R60 9457

 

ThinkPad R60 9458

 

ThinkPad R60 9459

 

ThinkPad R60 9460

 

ThinkPad R60 9461

 

ThinkPad R60 9462

 

ThinkPad R60 9463

 

ThinkPad R60 9464

 

ThinkPad R60e 0656

 

ThinkPad R60e 0657

 

ThinkPad R60e 0658

 

ThinkPad R60e 0659

 

ThinkPad R60e 9444

 

ThinkPad R60e 9445

 

ThinkPad R60e 9446

 

ThinkPad R60e 9447

 

ThinkPad R60e 9455

 

ThinkPad R60e 9456

 

ThinkPad R60e 9457

 

ThinkPad R60e 9458

 

ThinkPad R60e 9459

 

ThinkPad R60e 9460

 

ThinkPad R60e 9461

 

ThinkPad R60e 9462

 

ThinkPad R60e 9463

 

ThinkPad R60e 9464

 

ThinkPad R60e Series

 

ThinkPad R60 Series

 

ThinkPad R61 7642

 

ThinkPad R61 7643

 

ThinkPad R61 7644

 

ThinkPad R61 7645

 

ThinkPad R61 7646

 

ThinkPad R61 7647

 

ThinkPad R61 7648

 

ThinkPad R61 7649

 

ThinkPad R61 7650

 

ThinkPad R61 7657

 

ThinkPad R61 8919

 

ThinkPad R61 8920

 

ThinkPad R61 8927

 

ThinkPad R61 8928

 

ThinkPad R61 8929

 

ThinkPad R61 8930

 

ThinkPad R61 8933

 

ThinkPad R61 8934

 

ThinkPad R61 8935

 

ThinkPad R61 8936

 

ThinkPad R61 8937

 

ThinkPad R61 8944

 

ThinkPad R61 8945

 

ThinkPad R61 8947

 

ThinkPad R61 8948

 

ThinkPad R61 8949

 

ThinkPad R61e 7642

 

ThinkPad R61e 7643

 

ThinkPad R61e 7644

 

ThinkPad R61e 7645

 

ThinkPad R61e 7646

 

ThinkPad R61e 7647

 

ThinkPad R61e 7648

 

ThinkPad R61e 7657

 

ThinkPad R61e 8914

 

ThinkPad R61e 8918

 

ThinkPad R61e 8919

 

ThinkPad R61e 8920

 

ThinkPad R61e 8927

 

ThinkPad R61e 8928

 

ThinkPad R61e 8929

 

ThinkPad R61e 8930

 

ThinkPad R61e 8932

 

ThinkPad R61e 8933

 

ThinkPad R61e 8934

 

ThinkPad R61e 8935

 

ThinkPad R61e 8936

 

ThinkPad R61e 8937

 

ThinkPad R61i 7642

 

ThinkPad R61i 7643

 

ThinkPad R61i 7644

 

ThinkPad R61i 7645

 

ThinkPad R61i 7646

 

ThinkPad R61i 7647

 

ThinkPad R61i 7648

 

ThinkPad R61i 7649

 

ThinkPad R61i 7657

 

ThinkPad R61i 8914

 

ThinkPad R61i 8919

 

ThinkPad R61i 8920

 

ThinkPad R61i 8927

 

ThinkPad R61i 8928

 

ThinkPad R61i 8929

 

ThinkPad R61i 8930

 

ThinkPad R61i 8933

 

ThinkPad R61i 8934

 

ThinkPad R61i 8935

 

ThinkPad R61i 8936

 

ThinkPad R61i 8937

 

ThinkPad T60 1951

 

ThinkPad T60 1952

 

ThinkPad T60 1953

 

ThinkPad T60 1954

 

ThinkPad T60 1955

 

ThinkPad T60 1956

 

ThinkPad T60 2007

 

ThinkPad T60 2008

 

ThinkPad T60 2009

 

ThinkPad T60 2613

 

ThinkPad T60 2623

 

ThinkPad T60 2637

 

ThinkPad T60 6369

 

ThinkPad T60 6371

 

ThinkPad T60 6372

 

ThinkPad T60 6373

 

ThinkPad T60 6374

 

ThinkPad T60 6457

 

ThinkPad T60 6458

 

ThinkPad T60 6459

 

ThinkPad T60 6460

 

ThinkPad T60 6461

 

ThinkPad T60 6462

 

ThinkPad T60 6463

 

ThinkPad T60 6465

 

ThinkPad T60 6466

 

ThinkPad T60 6467

 

ThinkPad T60 6468

 

ThinkPad T60 6469

 

ThinkPad T60 6470

 

ThinkPad T60 6471

 

ThinkPad T60 8741

 

ThinkPad T60 8742

 

ThinkPad T60 8743

 

ThinkPad T60 8744

 

ThinkPad T60 8745

 

ThinkPad T60 8746

 

ThinkPad T60p 1951

 

ThinkPad T60p 1952

 

ThinkPad T60p 1953

 

ThinkPad T60p 1954

 

ThinkPad T60p 1955

 

ThinkPad T60p 1956

 

ThinkPad T60p 2007

 

ThinkPad T60p 2008

 

ThinkPad T60p 2009

 

ThinkPad T60p 2613

 

ThinkPad T60p 2623

 

ThinkPad T60p 2637

 

ThinkPad T60p 6369

 

ThinkPad T60p 6370

 

ThinkPad T60p 6371

 

ThinkPad T60p 6372

 

ThinkPad T60p 6373

 

ThinkPad T60p 6374

 

ThinkPad T60p 6457

 

ThinkPad T60p 6458

 

ThinkPad T60p 6459

 

ThinkPad T60p 6460

 

ThinkPad T60p 6461

 

ThinkPad T60p 6462

 

ThinkPad T60p 6463

 

ThinkPad T60p 6465

 

ThinkPad T60p 6466

 

ThinkPad T60p 6467

 

ThinkPad T60p 6468

 

ThinkPad T60p 6469

 

ThinkPad T60p 6470

 

ThinkPad T60p 6471

 

ThinkPad T60p 8741

 

ThinkPad T60p 8742

 

ThinkPad T60p 8743

 

ThinkPad T60p 8744

 

ThinkPad T60p 8745

 

ThinkPad T60p 8746

 

ThinkPad T60p Series

 

ThinkPad T60 Series

 

ThinkPad T61 6458

 

ThinkPad T61 6459

 

ThinkPad T61 6461

 

ThinkPad T61 6462

 

ThinkPad T61 6463

 

ThinkPad T61 6464

 

ThinkPad T61 6465

 

ThinkPad T61 6467

 

ThinkPad T61 6468

 

ThinkPad T61 6470

 

ThinkPad T61 6471

 

ThinkPad T61 8890

 

ThinkPad T61 8892

 

ThinkPad T61 8893

 

ThinkPad T61 8894

 

ThinkPad T61 8896

 

ThinkPad T61 8899

 

ThinkPad T61 8900

 

ThinkPad T61 8938

 

ThinkPad T61 8939

 

ThinkPad T61p 6457

 

ThinkPad T61p 6458

 

ThinkPad T61p 6461

 

ThinkPad T61p 6462

 

ThinkPad T61p 6463

 

ThinkPad T61p 6464

 

ThinkPad T61p 6465

 

ThinkPad T61p 6466

 

ThinkPad T61p 6467

 

ThinkPad T61p 6468

 

ThinkPad T61p 6470

 

ThinkPad T61p 6471

 

ThinkPad T61p 8890

 

ThinkPad T61p 8892

 

ThinkPad T61p 8893

 

ThinkPad T61p 8894

 

ThinkPad T61p 8895

 

ThinkPad T61p 8896

 

ThinkPad T61p 8897

 

ThinkPad T61p 8898

 

ThinkPad T61p 8899

 

ThinkPad T61p 8900

 

ThinkPad T61p 8938

 

ThinkPad T61p 8939

 

LENOVO

 

Thinkpad T60-61

 

ThinkPad R61 8914

 

ThinkPad R61 8918

 

ThinkPad R61 8932

 

ThinkPad R61 8942

 

ThinkPad R61 8943

 

ThinkPad R61e 7649

 

ThinkPad R61e 7650

 

ThinkPad R61e Series (15.4" widescreen)

 

ThinkPad R61i 7650

 

ThinkPad R61i 8918

 

ThinkPad R61i 8932

 

ThinkPad R61i Series (14.1" & 15.0" standard screens and 15.4" widescreen)

 

ThinkPad R61 Series (14.1" &15.0" standard screens and 15.4" widescreen)

 

ThinkPad R61i 8943

 

ThinkPad T500

 

ThinkPad T61 6457

 

ThinkPad T61 6460

 

ThinkPad T61 6466

 

ThinkPad T61 8889

 

ThinkPad T61 8891

 

ThinkPad T61 8895

 

ThinkPad T61 8897

 

ThinkPad T61 8898

 

ThinkPad T61p 6459

 

ThinkPad T61p 6460

 

ThinkPad T61p 8889

 

ThinkPad T61p 8891

 

ThinkPad T61p Series (14.1" standard screens and 15.4" widescreen)

 

ThinkPad T61 Series (14.1" standard screens and 15.4"widescreen)

 

Thinkpad W500

 

ThinkPad SL400 Series

 

ThinkPad SL500 Series

 

ThinkPad SL300 Series

همچنین اگر موفق به تشخیص مدل باتری لپ تاپ خود نشدید میتوانید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید: 02195112180 و یا عکس باتری مورد نظر را از طریق تلگرام به شماره  09128434941 ارسال نمایید .

 

نوشتن نظر

توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: